Banner
ALADIN
High Resolution Numerical Weather Prediction Project
Website of the ALADIN Consortium
ALADIN staff in Poland
Article published on 21 July 2008
last modification on 11 December 2018

by Eric, JAM, Patricia
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARSKI WODNEJ
Ul Piotra Borowego Nr 14
30 215 KRAKOW - POLOGNE
 
GMT + 1
PhotoSURNAMEfirstnameTELEPHONETELECOPYe-mail
Bogdan
BOCHENEK (CORRESPONDANT) Bogdan +48 12 639 83 02 +48 12 425 19 73 zibochen*a*cyf-kr.edu.pl
Marek
JERCZYNSKI MAREK +48 12 639 83 03 48 12 425 19 73 zijerczy*a*cyf-kr.edu.pl
Marcin
KOLONKO Marcin 48 12 425 19 73 marcinet1*a*gmail.com
Piotr
SEKULA Piotr +48 12 639 83 03 +48 12 425 19 73 piotr.sekula*a*imgw.pl
SZCZECH-GAJEWSKA MALGORZATA 48 12 639 83 01 48 12 425 19 73 ziszczec*a*cyf-kr.edu.pl
Jadwiga
WOYCIECHOWSKA JADWIGA (+48 12) 6398300 48 12 425 19 73 ziwoycie*a*cyf-kr.edu.pl
  • Ex members
PhotoSURNAMEChristian nameTELEPHONETELECOPYe-mail
Adam
DZIEDZIC ADAM 48 12 639 81 50 48 12 425 19 73 zidziedz*a*cyf-kr.edu.pl